Sách 595 bài tập giải tích 12 – tự luận và trắc nghiệm

Nội dung sách bao gồm 4 chương trong chương trình giải tích lớp 12: tổng hợp lý thuyết và bài tập bao gồm cả tự luận và trắc nghiệm.

bài tập giải tích 12

Chương 1: ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

 1. Tính đơn điệu của hàm số
 2. Cực trị của hàm số
 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
 4. Tiệm cận của đường cong
 5. Điểm uốn của đồ thị. Phép tịnh tiến tọa độ
 6. Khảo sát một số hàm đa thức
 7. Khảo sát một số hàm phân thức hữu tỉ
 8. Một số bài toán thường gặp về đồ thị

Chương 2: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit

 1. Lũy thừa với số mũ hữu tỉ
 2. Lũy thừa với số mũ thực
 3. Lôgarit
 4. Lôgarit thập phân và lôgarit tự nhiên
 5. Hàm số mũ, hàm số loarit và hàm số lũy thừa
 6. Phương trình mũ và logarit
 7. Hệ phương trình mũ và logarit
 8. Bất phương trình mũ và logarit

Chương 3. Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

 1. Nguyên hàm
 2. Một số phương pháp tìm nguyên hàm
 3. Tích phân
 4. Một số phương pháp tính tích phân
 5. Một số ứng dụng hình học của tích phân

Chương 4. Số phức

 1. Số phức
 2. Căn bậc hai của số phức. Phương trình bậc hai
 3. Dạng lượng giác của số phức. Ứng dụng

Quý thầy cô và bạn đọc muốn đóng góp tài liệu hoặc bài viết cho website TOANPT, vui lòng gửi về:

1. Fanpage: Toán phổ thông

2. Email: admin@toanpt.com

Chúng tôi trận trọng mọi đóng góp của quý thầy cô và các bạn. Xin cảm ơn!

Loading...

Ý kiến bạn đọc

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.