var error_str_obj = { 'required' : 'is required', 'mismatch' : 'does not match', 'validation' : 'is not valid' }

Chú ý: Để có kinh phí duy trì website, chúng tôi có đặt một số quảng cáo, trong đó có một quảng cáo popup, mong các bạn thông cảm!

Đề ôn tập chương 2 giải tích 12 - Lũy thừa, Mũ, Logarit

Ôn tập lại kiến thức của chương 2 giải tích 12 với 20 câu trắc nghiệm. Tải về file Word bằng link ở cuối bài.

Bất phương trình {{3}^{2x}}-{{8.3}^{x+\sqrt{x+4}}}-{{9.9}^{\sqrt{x+4}}}><noscript><img src='https://toanpt.com/wp-content/plugins/latex/cache/tex_ae2d3d31e03da3e696444d9d440b1381.gif' style='vertical-align: middle; border: none; ' class='tex' alt=0" /> có bao nhiêu nghiệm nguyên?

Bất phương trình {{\log }_{2}}\left[ {{\log }_{0,5}}\left( {{x}^{2}}-2 \right) \right]><noscript><img src='https://toanpt.com/wp-content/plugins/latex/cache/tex_040a96d93dc47d92eb243982919d7289.gif' style='vertical-align: middle; border: none; ' class='tex' alt=0" /> có tập nghiệm là :

Tổng tất cả các nghiệm của phương trình {{3}^{2{{x}^{2}}+6x-9}}+{{4.15}^{{{x}^{2}}+3x-5}}={{3.5}^{2{{x}^{2}}+6x-9}} là:

Cho hàm số f\left( x \right)={{e}^{2{{x}^{2}}-1}}, khi đó f'\left( 3 \right) bằng:

Tập nghiệm của phương trình: {{\log }_{7}}\left( -2x-2 \right)={{\log }_{7}}\left( -3x+4 \right) là:

Tổng tất cả các nghiệm của phương trình \log _{\frac{1}{5}}^{2}x-3{{\log }_{\frac{1}{5}}}x+2=0 là:

Cho hàm số f\left( x \right)=\ln \left( -3{{x}^{2}}+4x-1 \right), khi đó f'\left( \frac{1}{2} \right) bằng:

Phương trình {{\log }_{3}}\left( x+4 \right)+{{\log }_{3}}\left( x-4 \right)=2 có mấy nghiệm:

Với a><noscript><img src='https://toanpt.com/wp-content/plugins/latex/cache/tex_f2c7411d3aa0003a4872a4899782bb80.gif' style='vertical-align: middle; border: none; ' class='tex' alt=0,a\ne 1" />, u=u\left( x \right) là đa thức, công thức nào sau đây không đúng?

Phương trình {{2}^{3x-5}}=16 có nghiệm là:

Tổng tất cả các nghiệm của phương trình: {{3}^{{{x}^{2}}-x+4}}=729 là:

Với g\left( x \right) là đa thức, điều kiện để {{\log }_{\frac{1}{2}}}\left[ -g\left( x \right) \right] có nghĩa là:

Tập nghiệm của bất phương trình {{\left( \frac{1}{2} \right)}^{2{{x}^{2}}-x}}><noscript><img src='https://toanpt.com/wp-content/plugins/latex/cache/tex_52648a76ee59e7885cba327c905bb3da.gif' style='vertical-align: middle; border: none;' class='tex' alt=\frac{1}{8}" /> là:

Với a><noscript><img src='https://toanpt.com/wp-content/plugins/latex/cache/tex_f2c7411d3aa0003a4872a4899782bb80.gif' style='vertical-align: middle; border: none; ' class='tex' alt=0,a\ne 1" />, x><noscript><img src='https://toanpt.com/wp-content/plugins/latex/cache/tex_887fb68a10cbd4369b27c90bee0334d8.gif' style='vertical-align: middle; border: none;' class='tex' alt=0" />, u=u\left( x \right) là đa thức dương với mọi x, công thức nào sau đây là sai?

Tập nghiệm của bất phương trình {{\log }_{5}}\left( 6x-4 \right)\ge {{\log }_{5}}\left( 5-3x \right) là:

Với a,b,c><noscript><img src='https://toanpt.com/wp-content/plugins/latex/cache/tex_5bb21d99cc14d368f74725bf913028e7.gif' style='vertical-align: middle; border: none;' class='tex' alt=0;a,c\ne 1" /> thì công thức nào sau đây là sai?

Tập nghiệm của phương trình: {{\log }_{2}}\left( 2x-2 \right)=3 là:

Phương trình {{9}^{x}}+{{3.3}^{x}}+2=0 có mấy nghiệm âm:

Với u=u\left( x \right), \alpha \in \mathbb{R}, công thức nào sau đây là đúng?

Với a,\text{ }b><noscript><img src='https://toanpt.com/wp-content/plugins/latex/cache/tex_7852245419a8863273101d9519ed773a.gif' style='vertical-align: middle; border: none;' class='tex' alt=0;\alpha ,\beta \in \mathbb{R}" /> thì công thức nào sau đây là sai?

Tải về bằng link này.

Ý kiến bạn đọc

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Đăng ký nhận bài giảng và tài liệu mới qua email

Cập nhật tài liệu toán hay và mới nhất.

Họ và tên:Email*:Bạn đã đăng ký thành công!