Chú ý: Để có kinh phí duy trì website, chúng tôi có đặt một số quảng cáo, trong đó có một quảng cáo popup, mong các bạn thông cảm!

Đề ôn tập chương 2 giải tích 12 - Lũy thừa, Mũ, Logarit

Ôn tập lại kiến thức của chương 2 giải tích 12 với 20 câu trắc nghiệm. Tải về file Word bằng link ở cuối bài.

Với a,\text{ }b>0;\alpha ,\beta \in \mathbb{R} thì công thức nào sau đây là sai?

Tổng tất cả các nghiệm của phương trình {{3}^{2{{x}^{2}}+6x-9}}+{{4.15}^{{{x}^{2}}+3x-5}}={{3.5}^{2{{x}^{2}}+6x-9}} là:

Với a,b,c>0;a,c\ne 1 thì công thức nào sau đây là sai?

Tổng tất cả các nghiệm của phương trình: {{3}^{{{x}^{2}}-x+4}}=729 là:

Phương trình {{\log }_{3}}\left( x+4 \right)+{{\log }_{3}}\left( x-4 \right)=2 có mấy nghiệm:

Với a>0,a\ne 1, u=u\left( x \right) là đa thức, công thức nào sau đây không đúng?

Cho hàm số f\left( x \right)={{e}^{2{{x}^{2}}-1}}, khi đó f'\left( 3 \right) bằng:

Tập nghiệm của phương trình: {{\log }_{7}}\left( -2x-2 \right)={{\log }_{7}}\left( -3x+4 \right) là:

Bất phương trình {{3}^{2x}}-{{8.3}^{x+\sqrt{x+4}}}-{{9.9}^{\sqrt{x+4}}}>0 có bao nhiêu nghiệm nguyên?

Tập nghiệm của bất phương trình {{\left( \frac{1}{2} \right)}^{2{{x}^{2}}-x}}>\frac{1}{8} là:

Phương trình {{9}^{x}}+{{3.3}^{x}}+2=0 có mấy nghiệm âm:

Tập nghiệm của bất phương trình {{\log }_{5}}\left( 6x-4 \right)\ge {{\log }_{5}}\left( 5-3x \right) là:

Với u=u\left( x \right), \alpha \in \mathbb{R}, công thức nào sau đây là đúng?

Phương trình {{2}^{3x-5}}=16 có nghiệm là:

Với g\left( x \right) là đa thức, điều kiện để {{\log }_{\frac{1}{2}}}\left[ -g\left( x \right) \right] có nghĩa là:

Tập nghiệm của phương trình: {{\log }_{2}}\left( 2x-2 \right)=3 là:

Với a>0,a\ne 1, x>0, u=u\left( x \right) là đa thức dương với mọi x, công thức nào sau đây là sai?

Tổng tất cả các nghiệm của phương trình \log _{\frac{1}{5}}^{2}x-3{{\log }_{\frac{1}{5}}}x+2=0 là:

Bất phương trình {{\log }_{2}}\left[ {{\log }_{0,5}}\left( {{x}^{2}}-2 \right) \right]>0 có tập nghiệm là :

Cho hàm số f\left( x \right)=\ln \left( -3{{x}^{2}}+4x-1 \right), khi đó f'\left( \frac{1}{2} \right) bằng:

Tải về bằng link này.

Ý kiến bạn đọc

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Đăng ký nhận bài giảng và tài liệu mới qua email

Cập nhật tài liệu toán hay và mới nhất.

Họ và tên:Email*:Bạn đã đăng ký thành công!