Chú ý: Để có kinh phí duy trì website, chúng tôi có đặt một số quảng cáo, trong đó có một quảng cáo popup, mong các bạn thông cảm!

Đề ôn tập chương 2 giải tích 12 - Lũy thừa, Mũ, Logarit

Ôn tập lại kiến thức của chương 2 giải tích 12 với 20 câu trắc nghiệm. Tải về file Word bằng link ở cuối bài.

Với u=u\left( x \right), \alpha \in \mathbb{R}, công thức nào sau đây là đúng?

Tập nghiệm của bất phương trình {{\left( \frac{1}{2} \right)}^{2{{x}^{2}}-x}}>\frac{1}{8} là:

Bất phương trình {{3}^{2x}}-{{8.3}^{x+\sqrt{x+4}}}-{{9.9}^{\sqrt{x+4}}}>0 có bao nhiêu nghiệm nguyên?

Cho hàm số f\left( x \right)={{e}^{2{{x}^{2}}-1}}, khi đó f'\left( 3 \right) bằng:

Phương trình {{\log }_{3}}\left( x+4 \right)+{{\log }_{3}}\left( x-4 \right)=2 có mấy nghiệm:

Tập nghiệm của bất phương trình {{\log }_{5}}\left( 6x-4 \right)\ge {{\log }_{5}}\left( 5-3x \right) là:

Tổng tất cả các nghiệm của phương trình {{3}^{2{{x}^{2}}+6x-9}}+{{4.15}^{{{x}^{2}}+3x-5}}={{3.5}^{2{{x}^{2}}+6x-9}} là:

Với a>0,a\ne 1, x>0, u=u\left( x \right) là đa thức dương với mọi x, công thức nào sau đây là sai?

Phương trình {{9}^{x}}+{{3.3}^{x}}+2=0 có mấy nghiệm âm:

Tập nghiệm của phương trình: {{\log }_{2}}\left( 2x-2 \right)=3 là:

Tập nghiệm của phương trình: {{\log }_{7}}\left( -2x-2 \right)={{\log }_{7}}\left( -3x+4 \right) là:

Tổng tất cả các nghiệm của phương trình: {{3}^{{{x}^{2}}-x+4}}=729 là:

Với a,b,c>0;a,c\ne 1 thì công thức nào sau đây là sai?

Với a,\text{ }b>0;\alpha ,\beta \in \mathbb{R} thì công thức nào sau đây là sai?

Với a>0,a\ne 1, u=u\left( x \right) là đa thức, công thức nào sau đây không đúng?

Tổng tất cả các nghiệm của phương trình \log _{\frac{1}{5}}^{2}x-3{{\log }_{\frac{1}{5}}}x+2=0 là:

Với g\left( x \right) là đa thức, điều kiện để {{\log }_{\frac{1}{2}}}\left[ -g\left( x \right) \right] có nghĩa là:

Phương trình {{2}^{3x-5}}=16 có nghiệm là:

Bất phương trình {{\log }_{2}}\left[ {{\log }_{0,5}}\left( {{x}^{2}}-2 \right) \right]>0 có tập nghiệm là :

Cho hàm số f\left( x \right)=\ln \left( -3{{x}^{2}}+4x-1 \right), khi đó f'\left( \frac{1}{2} \right) bằng:

Tải về bằng link này.

Ý kiến bạn đọc

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Đăng ký nhận bài giảng và tài liệu mới qua email

Cập nhật tài liệu toán hay và mới nhất.

Họ và tên:Email*:Bạn đã đăng ký thành công!