Đề khảo sát lần 1 năm 2019 – 2020 THPT Phú Xuyên B – Hà Nội

Giới thiệu các bạn đề khảo khảo sát lần 1 năm 2019 – 2020 THPT Phú Xuyên B – Hà Nội dành cho học sinh lớp 12 nhằm kiểm tra chất lượng môn Toán.

Trích một số câu trong đề:

Câu 20. Tập nghiệm của bất phương trình ${{4}^{x}}-{{3.2}^{x}}+2>0$ là

A. $S=\left( -\infty \,;\,1 \right)\cup \left( 2\,;\,+\infty \right)$.

B. $S=\left( -\infty \,;\,0 \right)\cup \left( 1\,;\,+\infty  \right)$.

C. $S=\left( 1\,;\,2 \right)$.

D. $S=\left( 0\,;\,1 \right)$.

Câu 21. Tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y=\dfrac{x+2}{x-1}$, biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng $y=\dfrac{1}{3}x-5$ và tiếp điểm có hoành độ dương.

A. $y=-3x+10$.

B. $y=-3x+6$.

C. $y=-3x-2$.

D. $y=-3x+2$.

Câu 22. Ông $A$ đầu tư $150$ triệu đồng vào một công ty với lãi $8%$ một năm và lãi hàng năm được nhập vào vốn ban đầu để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau $5$ năm số tiền lãi ông $A$ rút về gần nhất với số tiền nào dưới đây, nếu trong khoảng thời gian này ông $A$ không rút tiền ra và lãi không thay đổi?

A. $54.074.000$ đồng

B. $70.399.000$ đồng

C. $70.390.000$ đồng

D. $54.073.000$ đồng

Câu 23. Cho hàm số $y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+2$. Đồ thị hàm số có điểm cực đại là

A. $\left( 0;\,2 \right)$.

B. $\left( 0;\,-2 \right)$.

C. $\left( 2;\,2 \right)$.

D. $\left( 2;\,-2 \right)$.

Câu 24. Hàm số $y={{\log }_{2}}\left( {{x}^{2}}-2x \right)$ nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

A. $\left( 0;+\infty \right)$.

B. $\left( 0;1 \right)$.

C. $\left( -\infty ;0 \right)$.

D. $\left( 1;+\infty  \right)$.

Câu 25. Cho hàm số $y=-\dfrac{2{{x}^{3}}}{3}+{{x}^{2}}+4x-2$, gọi đồ thị của hàm số là $\left( C \right)$. Viết phương trình tiếp tuyến của $\left( C \right)$ có hệ số góc lớn nhất.

A. $y=5x-\dfrac{25}{12}$.

B. $y=\dfrac{9}{4}x-\dfrac{25}{12}$.

C. $y=\dfrac{9}{2}x-\dfrac{25}{12}$.

D. $y=\dfrac{7}{2}x+\dfrac{5}{12}$.

Câu 26. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh $a$. Cạnh bên $SA$ vuông góc với mặt phẳng đáy, cạnh bên $SC$ tạo với mặt phẳng $\left( SAB \right)$ một góc $30{}^\circ $. Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ bằng:

A. $\dfrac{{{a}^{3}}\sqrt{3}}{9}$

B. $\dfrac{{{a}^{3}}\sqrt{2}}{3}$

C. $\dfrac{{{a}^{3}}\sqrt{2}}{2}$

D. $\dfrac{{{a}^{3}}\sqrt{3}}{3}$

Câu 27. Hàm số $y={{x}^{4}}+{{x}^{2}}-4$ có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 3.

B. 2.

C. 1.

D. 0.

Câu 28. Gọi $M$ và $m$ lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y={{x}^{3}}-3x+2$ trên đoạn $\left[ 0;2 \right]$. Khi đó tổng $M+m$ bằng.

A. $2$.

B. $4$.

C. $6$.

D. $16$.

Câu 29. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số$y=\dfrac{{{x}^{2}}+3}{x-1}$ trên đoạn $\left[ 2;4 \right]$.

A. $\underset{\left[ 2;4 \right]}{\mathop{\min y}}\,=-2$

B. $\underset{\left[ 2;4 \right]}{\mathop{\min }}\,y=6$

C. $\underset{\left[ 2;4 \right]}{\mathop{\min }}\,y=-3$

D. $\underset{\left[ 2;4 \right]}{\mathop{\min }}\,y=\dfrac{19}{3}$

Câu 30. Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có $AC=2a$, mặt bên $\left( SBC \right)$ tạo với đáy $\left( ABCD \right)$ một góc $45{}^\circ $. Tính thể tích $V$ của khối chóp $S.ABCD$?

A. $V=\dfrac{2\sqrt{3}{{a}^{3}}}{3}$.

B. $V=\dfrac{{{a}^{3}}}{2}$.

C. $V=\dfrac{{{a}^{3}}\sqrt{2}}{3}$.

D. $V={{a}^{3}}\sqrt{2}$.

Xem online

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Tải tài liệu Đề khảo sát lần 1 năm 2019 – 2020 THPT Phú Xuyên B – Hà Nội file WORD bằng link dưới đây:

Quý thầy cô và bạn đọc muốn đóng góp tài liệu hoặc bài viết cho website TOANPT, vui lòng gửi về:

1. Fanpage: Toán phổ thông

2. Email: admin@toanpt.com

Chúng tôi trận trọng mọi đóng góp của quý thầy cô và các bạn. Xin cảm ơn!

Để lại nhận xét