Đề thi thử môn toán THPT Quốc gia 2018 lần 1 trường THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh


Nội dung text:

Họ, tên thí sinh:………………………………………………. Số báo danh: ………………………..

Mã đề 485

444500571500

ĐỀ CHÍNH THỨC

020000

ĐỀ CHÍNH THỨC

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH

TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ

62230039623900

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM HỌC 2017-2018

Môn: Toán

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Ngày thi: 03 tháng 03 năm 2018

Câu 1: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ cho Phép tịnh tiến theo biến điểm tương ứng thànhKhi đó, độ dài đoạn thẳng bằng:

A. B. C. D.

Câu 2: Hình chóp đáy là hình chữ nhật có vuông góc với mặt phẳng đáy, Thể tích khối chóp là:

A. B. C. D.

Câu 3: Đồ thị sau đây là của hàm số nào ?

A. B. C. D.

Câu 4: Khoảng đồng biến của hàm số là:

A. B.

C. D.

Câu 5: Trong các mệnh đề sau. Mệnh đề sai

A. Hai mặt phẳng cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau.

B. Một mặt phẳng cắt hai mặt phẳng song song cho trước theo hai giao tuyến thì hai giao tuyến song song với nhau.

C. Hai mặt phẳng song song thì không có điểm chung.

D. Hai mặt phẳng song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này đều song song với mặt phẳng kia.

Câu 6: Cho là một số dương lớn hơn 1. Mệnh đề nào dưới đây sai ?

A. với và

B.

C. có nghĩa với mọi

D. với và

Câu 7: Gọi I là giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số . Khi đó, điểm I nằm trên đường thẳng có phương trình:

A. B. C. D.

Câu 8: Hàm số nào sau đây có ba điểm cực trị?

A. B.

C. D.

Câu 9: Số véc- tơ khác có điểm đầu, điểm cuối là hai trong 6 đỉnh của lục giác là:

A. B. C. D.

Câu 10: Cho tích phân với Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. B. C. D.

Câu 11: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ bằng là:

A. B. C. D.

Câu 12: Tìm để hàm số liên tục tại điểm

A. .B. .C. .D. .

Câu 13: Cho hình chóp đều có cạnh đáy và cạnh bên .Tính diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp

A. B. C. D.

Câu 14: Gọi là giá trị nhỏ nhất của hàm số trên . Khi đó, giá trị củalà:

A. B. C. D.

Câu 15: Phương trình có hai nghiệm là Tính giá trị

A. B. C. D.

Câu 16: Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên ?

A. B. C. D.

Câu 17: Gọi là nghiệm lớn nhất thuộc khoảng của phương trình .Tính

A. B. C. D.

Câu 18: Cho hai mặt phẳng . Phương trình mặt phẳng đi qua gốc tọa độ đồng thời vuông góc với cả và là:

A. B.

C. D.

Câu 19: Cho mặt phẳng . Khi đó, một véc- tơ pháp tuyến của

A. B. C. D.

Câu 20: Cho điểm .Mặt cầu ngoại tiếp tứ diện

có bán kính là :

A. B. C. D.

Câu 21: Cho giới hạn . Khi đó, giá trị của I là

A. B. C. D.

Câu 22: Tính nguyên hàm

A. B.

C. D.

Câu 23: Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. B. C. D.

Câu 24: Tìm tất cả các giá trị của để hàm số đồng biến biến trên ?

A. B. C. D.

Câu 25: Tính tích phân bằng cách đặt Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. B.

C. D.

Câu 26: Cho hai tích phân và Tính

A. B. C. D.

Câu 27: Tìm nguyên hàm của hàm số

A. B.

C. D.

Câu 28: Hình chóp có đáy là tam giác vuông tại có vuông góc với mặt phẳng đáy, Gọi là góc tạo bởi hai mặt phẳng . Tính

A. B. C. D.

Câu 29: Tập xác định của hàm số là

A. B.

C. D.

Câu 30: Cho hình chóp có đáy là tam giác vuông tại với Cạnh vuông góc với mặt phẳng đáy và .Tính bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp

A. B. C. D.

Câu 31: Cho tam giác với .Gọi lần lượt là hình chiếu vuông góc của lên mặt phẳng Khi đó, diện tích tam giác bằng:

A. B. C. D.

Câu 32: Cho hàm số có đạo hàm trên thỏa mãn với mọi và Tính giá trị

A. B. C. D.

Câu 33: Một người lần đầu gửi ngân hàng triệu đồng với kì hạn tháng, lãi suất quý và lãi từng quý sẽ được nhập vào vốn. Sau đúng 6 tháng, người đó gửi thêm triệu đồng với kì hạn và lãi suất như trước đó. Hỏi tổng số tiền người đó nhận được sau hai năm kể từ khi gửi thêm tiền lần hai là bao nhiêu ?

A. triệu đồngB. triệu đồngC. triệu đồngD. triệu đồng

Câu 34: Cho hàm số có đồ thị là . là điểm trên có hoành độ bằng 1. Tiếp tuyến tại điểm cắt tại điểm khác. Tiếp tuyến tại điểm cắt tại điểm khác ,.. Tiếp tuyến tại điểm cắt tại điểm khác? Tìm số tự nhiên n thỏa mãn điều kiện

A. B. C. D.

Câu 35: Cho hàm số có đồ thị và điểm . Tìm để đường thẳng cắt đồ thị tại hai điểm phân biệt và sao cho tứ giác là hình bình hành ( là gốc tọa độ).

A. B. C. D.

41084502413000Câu 36: Trong hội chợ tết Mậu Tuất 2018, một công ty sữa muốn xếp hộp sữa theo số lượng 1,3,5,…từ trên xuống dưới (số hộp sữa trên mỗi hàng xếp từ trên xuống là các số lẻ liên tiếp – mô hình như hình bên). Hàng cuối cùng có bao nhiêu hộp sữa?

A. B.

C. D.

Câu 37: Đội học sinh giỏi trường THPT Lý Thái Tổ gồm có 8 học sinh khối 12, 6 học sinh khối 11 và 5 học sinh khối 10. Chọn ngẫu nhiên 8 học sinh. Xác suất để trong 8 học sinh được chọn có đủ 3 khối là:

A. B. C. D.

Câu 38: Tính tổng tất cả các giá trị nguyên của hàm số

A. B. C. D.

Câu 39: Một hình trụ có đường cao và bán kính đáy bằng .Gọi là mặt phẳng song song với trục của hình trụ và cách trục . Tính diện tích thiết diện của hình trụ khi cắt bởi .

A. B. C. D.

Câu 40: Cho Gọi là tập các giá trị của thoả mãn có đúng hai điểm chung với trục hoành, tính tổng các phần tử của ?

A. B. C. D.

Câu 41: Trong không gian với hệ tọa độ cho

Gọi là mặt cầu tâm bán kính bằng 3, là mặt cầu tâm bán kính bằng Có bao nhiêu mặt phẳng tiếp xúc với 2 mặt cầu đồng thời song song với đường thẳng đi qua 2 điểm

A. B. C. Vô số.D.

Câu 42: Sau khi khai triển và rút gọn biểu thức thì có bao nhiêu số hạng ?

A. B. C. D.

Câu 43: Cho hình lập phương có cạnh bằng Gọi là trung điểm của Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng

A. B. C. D.

Câu 44: Bất phương trình có tập nghiệm là .Tính giá trị

A. B. C. D.

Câu 45: Cho điểm nằm trên cạnh , điểm nằm trên cạnh của khối chóp tam giác sao cho Mặt phẳng qua và song song với chia khối chóp thành 2 phần. Gọi là thể tích của khối đa diện chứa A, là thể tích của khối đa diện còn lại. Tính tỉ số

A. B. C. D.

Câu 46: Cho tích phân với là các số hữu tỉ. Tính giá trị của biểu thức

A. B. C. D.

Câu 47: Có một bể hình hộp chữ nhật chứa đầy nước. Người ta cho ba khối nón giống nhau có thiết diện qua trục là một tam giác vuông cân vào bể sao cho ba đường tròn đáy của ba khối nón tiếp xúc với nhau, một khối nón có đường tròn đáy chỉ tiếp xúc với một cạnh của đáy bể và hai khối nón còn lại có đường tròn đáy tiếp xúc với hai cạnh của đáy bể. Sau đó người ta đặt lên đỉnh của ba khối nón một khối cầu có bán kính bằng lần bán kính đáy của khối nón. Biết khối cầu vừa đủ ngập trong nước và lượng nước trào ra là Tính thể tích nước ban đầu ở trong bể.

A. B. C. D.

Câu 48: Cho phương trình Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị m nguyên để phương trình đã cho có số nghiệm thuộc đoạn Tính tổng bình phương tất cả các phần tử của tập S.

A. 10B. 20C. 14D. 28

Câu 49: Cho là các số dương thỏa mãn Tính giá trị

A. B. C. D.

Câu 50: Cho hàm số có đồ thị và hàm số có đồ thị . Biết và đối xứng nhau qua gốc tọa độ. Hỏi hàm số nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

A. B. C. .D.

———– HẾT ———-

Thí sinh không được sử dụng tài liệu.Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Quý thầy cô và bạn đọc muốn đóng góp tài liệu hoặc bài viết cho website TOANPT, vui lòng gửi về:

1. Fanpage: Toán phổ thông

2. Email: admin@toanpt.com

Chúng tôi trận trọng mọi đóng góp của quý thầy cô và các bạn. Xin cảm ơn!

Để lại nhận xét