Đề thi thử THPTQG môn Toán – Sở GDĐT Thanh Hóa


Nội dung text:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2017- 2018Môn: TOÁNNgày khảo sát: 14/4/2018 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề. Đề có 6 trang, gồm 50 câu trắc nghiệm. Mã đề: 101

Họ, tên thí sinh:……………………………………………………………………………………………………..

Số báo danh:…………………………………………………………………………………………………………..

Câu 1: Hình bát diện đều (tham khảo hình vẽ bên) có bao nhiêu mặt?A. 8. B. 9. C. 6. D. 4. [pic]

Câu 2: Trong không gian với hệ trục tọa độ [pic], cho hai véc tơ [pic] và [pic]. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. [pic]. B. [pic]. C. [pic] D. [pic].

Câu 3: Cho các hàm số [pic], [pic], [pic], [pic]. Trong các hàm số trên có bao nhiêu hàm số nghịch biến trên tập xác định của hàm số đó?

A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

Câu 4: Hàm số [pic] đồng biến trên khoảng nào sau đây?

A. [pic]. B. [pic]. C. [pic]. D. [pic].

Câu 5: Cho các số thực [pic] Mệnh đề nào sau đây sai?

A. [pic]B. [pic]

C. [pic]D. [pic]

Câu 6: Số đường tiệm cận (đứng và ngang) của đồ thị hàm số [pic] là bao nhiêu?

A. [pic]B. [pic]. C. [pic]. D. [pic].

Câu 7: Tính giới hạn [pic].

A. [pic]B. [pic] C. [pic]D. [pic]

Câu 8: Đồ thị hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây? A. [pic] B. [pic]C. [pic] D. [pic] [pic]

Câu 9: Cho AB là hai biến cố xung khắc. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. [pic]B. Hai biến cố [pic] và [pic] không đồng thời xảy ra .

C. Hai biến cố [pic] và [pic] đồng thời xảy ra. D. [pic]

Câu 10: Mệnh đề nào sau đây là sai?

A. Nếu [pic] thì [pic].

B. [pic] ([pic] là hằng số và [pic]).

C. Nếu [pic] và [pic] đều là nguyên hàm của hàm số [pic] thì [pic]

D. [pic].

Câu 11: Trong không gian với hệ trục tọa độ [pic], cho mặt phẳng [pic]. Một véc tơ pháp tuyến của [pic] là

A. [pic]. B. [pic] C. [pic]. D. [pic]

Câu 12: Tính môđun của số phức [pic]

A. [pic]B. [pic]C. [pic]D. [pic]

Câu 13: Cho hàm số [pic] liên tục trên [pic] Diện tích hình phẳng [pic] giới hạn bởi đường cong [pic]trục hoành và các đường thẳng [pic] được xác định bởi công thức nào sau đây?

A. [pic] B. [pic] C. [pic] D. [pic]

Câu 14: Mặt phẳng chứa trục của một hình nón cắt hình nón theo thiết diện là

A. một hình chữ nhật. B. một tam giác cân. C. một đường elip. D. một đường tròn.

Câu 15: Ta xác định được các số [pic]để đồ thị hàm số [pic] đi qua điểm [pic] và có điểm cực trị [pic]. Tính giá trị biểu thức [pic].

A. [pic]. B. [pic]. C. [pic]. D. [pic].

Câu 16: Họ nguyên hàm của hàm số [pic] là

A. [pic]. B. [pic]. C. [pic]. D. [pic].

Câu 17: Cho các mệnh đề sau

(I) Hàm số [pic] là hàm số chẵn.

(II) Hàm số [pic] có giá trị lớn nhất bằng 5.

(III) Hàm số [pic] tuần hoàn với chu kì [pic]

(IV) Hàm số [pic] đồng biến trên khoảng [pic]

Trong các mệnh đề trên có bao nhiêu mệnh đề đúng?

A. 1. B. 2. C. 3. D. 0.

Câu 18: Tìm tất cả các giá trị của tham số [pic] để hàm số [pic]đồng biến trên khoảng [pic]

A. [pic]B. [pic]

C. [pic]D. [pic]

Câu 19: Trong không gian với hệ trục tọa độ [pic], cho điểm [pic] và mặt phẳng [pic]có phương trình: [pic]. Phương trình mặt cầu [pic] tâm [pic] và tiếp xúc với mặt phẳng [pic] là

A. [pic]B. [pic]

C. [pic]D. [pic]

Câu 20: Tìm tất cả các giá trị của tham số [pic] để hàm số [pic] đạt cực tiểu tại [pic]

A. [pic]B. [pic]C. [pic]D. Không tồn tại [pic]

Câu 21: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng [pic] và [pic]. A. Là đường thẳng đi qua đỉnh [pic] và tâm [pic] của đáy.B. Là đường thẳng đi qua đỉnh [pic] và song song với đường thẳng [pic]C. Là đường thẳng đi qua đỉnh [pic] và song song với đường thẳng [pic]D. Là đường thẳng đi qua đỉnh [pic] và song song với đường thẳng [pic] [pic]

Câu 22: Tập nghiệm của bất phương trình [pic] là

A. [pic]B. [pic]C. [pic]D. [pic]

Câu 23: Gọi [pic] là tổng tất cả các nghiệm của phương trình [pic] Tính [pic]

A. [pic]B. [pic]C. [pic]D. [pic]

Câu 24: Cho hình lập phương [pic] có cạnh bằng [pic]. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng [pic] và [pic] A. [pic] B. [pic] C. [pic]. D. [pic]. [pic]

Câu 25: Trong không gian với hệ trục tọa độ [pic], cho hai điểm [pic]. Tìm tọa độ điểm [pic] thỏa mãn hệ thức [pic].

A. [pic] B. [pic] C. [pic] D. [pic]

Câu 26: Giải bóng đá V-LEAGUE 2018 có tất cả 14 đội bóng tham gia, các đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt (tức là hai đội A và B bất kỳ thi đấu với nhau hai trận, một trận trên sân của đội A, trận còn lại trên sân của đội B). Hỏi giải đấu có tất cả bao nhiêu trận đấu?

A. 182. B. 91. C. 196. D. 140.

Câu 27: Số đường chéo của đa giác đều có 20 cạnh là bao nhiêu?

A. [pic]. B. [pic]. C. [pic].D. [pic].

Câu 28: Gọi [pic] lần lượt là các điểm biểu diễn của các số phức [pic] trong mặt phẳng tọa độ [pic] Tính diện tích tam giác [pic]

A. [pic]B. [pic]C. [pic]D. [pic]

Câu 29: Cho hàm số [pic] (với [pic]là tham số thực). Tập tất cả các giá trị của tham số [pic] để đồ thị hàm số đã cho cắt đường thẳng [pic] tại bốn điểm phân biệt, trong đó có một điểm có hoành độ lớn hơn [pic] còn ba điểm kia có hoành độ nhỏ hơn [pic] là khoảng [pic](với [pic], [pic] là phân số tối giản). Khi đó, [pic] nhận giá trị nào sau đây?

A. [pic]. B. [pic]. C. [pic]. D. [pic].

Câu 30: Sự phân rã của các chất phóng xạ được biểu diễn theo công thức hàm số mũ [pic], trong đó [pic] là khối lượng ban đầu của chất phóng xạ (tại thời điểm [pic]), [pic] là khối lượng chất phóng xạ tại thời điểm [pic], T là chu kỳ bán rã (tức là khoảng thời gian để một nửa khối lượng chất phóng xạ bị biến thành chất khác). Khi phân tích một mẫu gỗ từ công trình kiến trúc cổ, các nhà khoa học thấy rằng khối lượng cacbon phóng xạ [pic] trong mẫu gỗ đó đã mất 45% so với lượng [pic] ban đầu của nó. Hỏi công trình kiến trúc đó có niên đại khoảng bao nhiêu năm? Cho biết chu kỳ bán rã của [pic] là khoảng 5730 năm.

A. 5157 (năm). B. 3561 (năm). C. 6601 (năm). D. 4942 (năm).

Câu 31: Một tấm đề can hình chữ nhật được cuộn tròn lại theo chiều dài tạo thành một khối trụ có đường kính 50 cm. Người ta trải ra 250 vòng để cắt chữ và in tranh cổ động, phần còn lại là một khối trụ có đường kính 45 cm. Hỏi phần đã trải ra dài bao nhiêu mét (làm tròn đến hàng đơn vị)?

A. [pic] (m). B. [pic] (m). C. [pic] (m). D. [pic] (m).

Câu 32: Trong không gian với hệ trục tọa độ [pic], cho các mặt cầu [pic] có bán kính [pic] và lần lượt có tâm là các điểm [pic]. Gọi [pic] là mặt cầu tiếp xúc với cả ba mặt cầu trên. Mặt cầu [pic] có bán kính nhỏ nhất là

A. [pic]B. [pic]C. [pic]D. [pic]

Câu 33: Trong không gian với hệ trục tọa độ [pic], cho điểm [pic] và đường thẳng [pic] có phương trình:[pic]. Gọi [pic] là mặt phẳng đi qua điểm [pic], song song với đường thẳng [pic] và khoảng cách từ đường thẳng [pic] tới mặt phẳng [pic] là lớn nhất. Khi đó, mặt phẳng [pic] vuông góc với mặt phẳng nào sau đây?

A. [pic]B. [pic]. C. [pic]. D. [pic].

Câu 34: Xếp ngẫu nhiên 8 chữ cái trong cụm từ “THANH HOA” thành một hàng ngang. Tính xác suất để có ít nhất hai chữ cái H đứng cạnh nhau.

A. [pic]B. [pic]C. [pic]D. [pic]

Câu 35: Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình [pic] có nghiệm thuộc khoảng [pic]?

A. 3. B. 0. C. 2. D. 1.

Câu 36: Cho hàm số [pic] liên tục trên [pic] và thỏa mãn [pic]. Tính tích phân [pic]

A. [pic]B. [pic]C. [pic]D. [pic]

Câu 37: Một ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với vận tốc [pic](m/s). Đi được [pic] giây, người lái xe phát hiện chướng ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia tốc [pic](m/s2). Tính quãng đường [pic](m) đi được của ô tô từ lúc bắt đầu chuyển bánh cho đến khi dừng hẳn.

A. [pic](m). B. [pic](m). C. [pic](m). D. [pic](m).

Câu 38: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số [pic] để tập nghiệm của bất phương trình [pic] chứa khoảng [pic]?

A. [pic]B. [pic]C. [pic]D. [pic]

Câu 39: Cho hàm số [pic] Đồ thị của hàm số [pic] như hình vẽ bên. Đặt [pic][pic] Mệnh đề nào dưới đây đúng?A. [pic] B. [pic]C. [pic] D. [pic] [pic] Câu 40: Cho khối lăng trụ [pic] có thể tích bằng [pic] và [pic] là một điểm nằm trên cạnh [pic] sao cho [pic]. Tính thể tích của khối tứ diện [pic] theo [pic]. A. [pic]. B. [pic]. C. [pic]. D. [pic]. [pic]

Câu 41: Gọi [pic] là bốn nghiệm phân biệt của phương trình [pic] trên tập số phức. Tính giá trị của biểu thức [pic].

A. [pic]B. [pic]C. [pic]D. [pic]

Câu 42: Cho đồ thị hàm số [pic] cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt có hoành độ [pic]. Tính giá trị biểu thức [pic].

A. [pic]B. [pic] C. [pic]. D. [pic].

Câu 43: Cho hàm số [pic]. Tính đạo hàm cấp 6 của hàm số tại điểm [pic]

A. [pic]B. [pic]C. [pic]D. [pic]

Câu 44: Biết [pic] với [pic] là các số hữu tỉ. Tính [pic]

A. [pic]B. [pic]C. [pic]D. [pic]

Câu 45: Cho tứ diện [pic] có [pic], [pic], [pic]. Tìm giá trị của [pic] để [pic]?A. [pic]. B. [pic]. C. [pic]. D. [pic]. [pic]

Câu 46: Một cái ao có hình [pic](như hình vẽ), ở giữa ao có một mảnh vườn hình tròn bán kính 10m, người ta muốn bắc một cây cầu từ bờ [pic]của ao đến vườn. Tính gần đúng độ dài tối thiểu [pic]của cây cầu biết:- Hai bờ [pic] và [pic]nằm trên hai đường thẳng vuông góc với nhau, hai đường thẳng này cắt nhau tại điểm [pic] – Bờ [pic]là một phần của một parabol có đỉnh là điểm [pic]và có trục đối xứng là đường thẳng [pic];- Độ dài đoạn [pic] và [pic]lần lượt là 40m và 20m;- Tâm [pic]của mảnh vườn cách đường thẳng [pic] và [pic] lần lượt là 40m và 30m. [pic]

A. [pic]m. B. [pic]m. C. [pic]m. D. [pic]m.

Câu 47: Cho [pic] là hai trong các số phức z thỏa mãn điều kiện[pic], đồng thời [pic]. Tập hợp các điểm biểu diễn của số phức [pic] trong mặt phẳng tọa độ [pic] là đường tròn có phương trình nào dưới đây?

A. [pic] B. [pic]

C. [pic] D. [pic]

Câu 48: Cho hình chóp [pic] có đáy [pic] là hình vuông cạnh bằng [pic][pic] và [pic] vuông góc với mặt đáy [pic]. Gọi [pic]và [pic] là hai điểm thay đổi trên hai cạnh [pic], [pic] sao cho mặt phẳng [pic] vuông góc với mặt phẳng [pic]. Tính tổng [pic] khi thể tích khối chóp [pic] đạt giá trị lớn nhất. [pic]

A. [pic]. B. [pic]. C. [pic]. D. [pic].

Câu 49: Trong không gian với hệ tọa độ [pic], cho bốn điểm [pic][pic][pic], [pic] và điểm [pic] tùy ý. Tính độ dài đoạn [pic] khi biểu thức [pic] đạt giá trị nhỏ nhất.

A. [pic]B. [pic]C. [pic]D. [pic]

Câu 50: Cho tứ diện [pic] có [pic], [pic], [pic], [pic]. Biết rằng góc giữa đường thẳng [pic] và mặt phẳng [pic] bằng [pic], khoảng cách giữa hai đường thẳng[pic] và [pic] bằng [pic] và hình chiếu của [pic] lên mặt phẳng [pic] nằm trong tam giác [pic]. Tính độ đài đoạn thẳng [pic] [pic]

A. [pic] B. [pic]C. [pic] D. [pic]

———– HẾT ———-

———————–O

O

A

C

D

E

O

I

20m

40m

30m

40m

B

Quý thầy cô và bạn đọc muốn đóng góp tài liệu hoặc bài viết cho website TOANPT, vui lòng gửi về:

1. Fanpage: Toán phổ thông

2. Email: admin@toanpt.com

Chúng tôi trận trọng mọi đóng góp của quý thầy cô và các bạn. Xin cảm ơn!

Để lại nhận xét