Chứng minh hai tam giác có cùng trọng tâm

Cho tam giác ABC. Gọi M,N,P lần lượt là các điểm chia các đoạn thẳng AB,BC,CA theo cùng tỉ số khác 1. CMR: 2 tam giác ABC và MNP có cùng trọng tâm

Có 1 trả lời

 1. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Ta có:
  \[\overrightarrow {GM} + \overrightarrow {GN} + \overrightarrow {GP} \]
  \[ = \overrightarrow {GA} + \overrightarrow {AM} + \overrightarrow {GB} + \overrightarrow {BN} + \overrightarrow {GC} + \overrightarrow {CP} \]
  \[ = \left( {\overrightarrow {GA} + \overrightarrow {GB} + \overrightarrow {GC} } \right) + \overrightarrow {AM} + \overrightarrow {BN} + \overrightarrow {CP} \]
  \[ = \overrightarrow 0 + k\overrightarrow {AB} + k\overrightarrow {BC} + k\overrightarrow {CA} = K\left( {\overrightarrow {AB} + \overrightarrow {BC} + \overrightarrow {CA} } \right) = k.\overrightarrow 0 = \overrightarrow 0 \]
  Vậy G là trọng tâm tam giác MNP

Để lại nhận xét