5 thoughts on “Bài Toán Oxy

  1. Đề bài này không biết bạn lấy ở đâu? Dữ kiện B thuộc đường thẳng có phương trình x+y-11=0 không dùng tới.

    1. Thầy gợi ý thôi nhé. MHDK là hình chữ nhất -> tìm được D.
     Viết được pt DA và DC. HM = HA -> tìm được A. KM = KC -> tìm được C. B thì lấy đối xứng với D qua AC là được.

Để lại nhận xét

%d bloggers like this: