Biện luận theo m số nghiệm phương trình

  • Biện luận theo m số nghiệm của phương trình x3 + m(x +2)+ 8=0

Có 1 trả lời

  1. Những bài biện luận số nghiệm dạng này bạn rút m, đưa phương trình về dạng \[f\left( x \right) = m\]. Vẽ đồ thị hàm số \[f\left( x \right)\] rồi dựa vào đồ thị để biện luận nghiệm nhé.

Để lại nhận xét