One thought on “Biện luận theo m số nghiệm phương trình

  1. Những bài biện luận số nghiệm dạng này bạn rút m, đưa phương trình về dạng \[f\left( x \right) = m\]. Vẽ đồ thị hàm số \[f\left( x \right)\] rồi dựa vào đồ thị để biện luận nghiệm nhé.

Để lại nhận xét

%d bloggers like this: