Hỏi đáp

Cho mặt phẳng oxy và hình vuông ABCD, biết A(1;2),B(2;-2) và C có hoành độ dương. Tính vecto OA.OB và cos góc AOB

 

Để lại nhận xét