lớp 11

Một ban giám khảo gồm 9 người. Mọi tài liệu của kì thi đc bảo quản trong tủ sắt. hỏi cần có bao nhiêu ổ khóa cho tủ sắt đó và mỗi ổ khóa cần bao nhiêu chìa khóa và chia số chìa này cho các thành viên ban giám khảo sao cho đảm bảo nguyên tắc: tủ chỉ mở đc khi có ít nhất 2/3 thành viên.

Để lại nhận xét

%d bloggers like this: