lượng giác 11

tìm gtln gtnn của hàm này làm thế nào ạ:

y=2sin^2(x+pi/6)+2cos^2x+cos2x

Để lại nhận xét