Chú ý: Để có kinh phí duy trì website, chúng tôi có đặt một số quảng cáo, trong đó có một quảng cáo popup, mong các bạn thông cảm!

Phương trình lượng giác

a) sin^2 x + sin^2 2x + sin^2 3x =2

b) 2cos^2 2x + cos2x = 4sin^2 2x cos^2 x

c) 2cos6x + tan3x = 4/5

d) (1 - tanx)(1 + sin2x) = 1 + tanx

Có 1 trả lời

  1. admin says:

    \begin{array}{l}a)\,\,{\sin ^2}x + {\sin ^2}2x + {\sin ^2}3x = 2\\\Leftrightarrow \frac{{1 - \cos 2x}}{2} + \frac{{1 - \cos 4x}}{2} + \frac{{1 - \cos 6x}}{2} = 2\\\Leftrightarrow \cos 2x + \cos 4x + \cos 6x =-1\\\Leftrightarrow \cos 2x + 2\cos 2x - 1 + 4{\cos ^3}2x - 3\cos 2x =-1\\\Leftrightarrow \cos 2x = 0\end{array}

Ý kiến bạn đọc

Đăng ký nhận bài giảng và tài liệu mới qua email

Cập nhật tài liệu toán hay và mới nhất.

Họ và tên:Email*:Bạn đã đăng ký thành công!