One thought on “Phương trình lượng giác

  1. \[\begin{array}{l}a)\,\,{\sin ^2}x + {\sin ^2}2x + {\sin ^2}3x = 2\\\Leftrightarrow \frac{{1 – \cos 2x}}{2} + \frac{{1 – \cos 4x}}{2} + \frac{{1 – \cos 6x}}{2} = 2\\\Leftrightarrow \cos 2x + \cos 4x + \cos 6x =-1\\\Leftrightarrow \cos 2x + 2\cos 2x – 1 + 4{\cos ^3}2x – 3\cos 2x =-1\\\Leftrightarrow \cos 2x = 0\end{array}\]

Để lại nhận xét

%d bloggers like this: