Để có kinh phí duy trì website, chúng tôi có đặt một quảng cáo popup, mong các bạn thông cảm !

phương trình lượng giác

mọi người giải giúp mình bài này với

căn 3 cos3x= sinx + cosx

Để lại nhận xét

%d bloggers like this: