Để có kinh phí duy trì website, chúng tôi có đặt một quảng cáo popup, mong các bạn thông cảm !

tìm m

cho hàm số y=(x+m)/(x+1) thỏa mãn min y +max y +16/3. tìm nhận định đúng:

A. 0<m<=2

B.2<m<=4

C.m<=o

D.m>4

Để lại nhận xét

%d bloggers like this: