var error_str_obj = { 'required' : 'is required', 'mismatch' : 'does not match', 'validation' : 'is not valid' }

Chú ý: Để có kinh phí duy trì website, chúng tôi có đặt một số quảng cáo, trong đó có một quảng cáo popup, mong các bạn thông cảm!

tìm min,max

Tìm m để hàm số mx/(x^2+1) đạt GTLN tại x=1 trên đoạn [-2,2]

Có 1 trả lời

  1. y = \frac{{mx}}{{{x^2} + 1}}\,\,\,\left( {m \ne 0} \right)
    y' = \frac{{ - m{x^2} + m}}{{{{\left( {{x^2} + 1} \right)}^2}}}
    y' = 0 \Leftrightarrow  - m{x^2} + m \Leftrightarrow x =  \pm 1\,
    Lập bảng biến thiên bạn sẽ thấy để hàm số đạt cực đại tại x=1 trên đoạn [-2,2] thì khoảng từ (1;2), y' phải mang dấu -, suy ra m>0.

Ý kiến bạn đọc

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Đăng ký nhận bài giảng và tài liệu mới qua email

Cập nhật tài liệu toán hay và mới nhất.

Họ và tên:Email*:Bạn đã đăng ký thành công!