tính đạo hàm của y=x^1/3.(1-x)^2/3

tính đạo hàm của y=x^1/3.(1-x)^2/3

Có 1 trả lời

  1. Bài này bạn áp dụng công thức đạo hàm của tích u.v và đạo hàm dạng \[{u^\alpha }\] nhé

Để lại nhận xét