Để có kinh phí duy trì website, chúng tôi có đặt một quảng cáo popup, mong các bạn thông cảm !

Tính khoảng cách >< giúp tớ với

 

Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông tại A với AC=a căn 3. Biết BC’ hợp với mặt phẳng (AA’C’C) một góc 30° và hợp với mặt phẳng đáy góc a sao cho sin a= (căn 6)/4. Gọi M,N lần lượt là trung điểm cạnh BB’ và A’C’. Khoảng cách giữa MN và AC’ là :

A. (a căn 6 )/4 B. (a căn 3)/6

C. (a căn 5)/4 D. a/3

 

Để lại nhận xét

%d bloggers like this: