toán 12

cho hàm số f(x)= (m-2)x^3-mx+2 tìm m để hàm số không có cực trị

 

Có 1 trả lời

Để lại nhận xét