Chú ý: Để có kinh phí duy trì website, chúng tôi có đặt một số quảng cáo, trong đó có một quảng cáo popup, mong các bạn thông cảm!

Toán 12

Phương trình 4x - m2x+1 +2m =0 có hai nghiệm x1,x2 thỏa mãn x1 +x=3 khi :

A.m=3

B.m=4

C.m=1

D.m=2

Có 1 trả lời

 1. http://Admin says

  Đặt t = {2^x}\,\,\left( {DK:t > 0} \right)

  Ta đươc phương trình: {t^2} - 2mt + 2m = 0 (1)

  Để phương trình đề bài cho có 2 nghiệm thi phương trình (1) phải có 2 nghiêm dương. Giả sử hai nghiệm là t1 và t2. Khi đó ta có:

  \left[ \begin{array}{l}t = {t_1}\\t = {t_2}\end{array} \right. \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}{2^{{x_1}}} = {t_1}\\{2^{{x_2}}} = {t_2}\end{array} \right. \Rightarrow {2^{{x_1}}}{.2^{{x_2}}} = {t_1}.{t_2} = 2m
  \Leftrightarrow {2^{{x_1} + {x_2}}} = 2m \Leftrightarrow {2^3} = 2m \Leftrightarrow m = 4.

  Thử lại ta thấy với m = 4 thì phương trình (1) có hai nghiệm dương nên thỏa yêu cầu.

Ý kiến bạn đọc

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Đăng ký nhận bài giảng và tài liệu mới qua email

Cập nhật tài liệu toán hay và mới nhất.

Họ và tên:Email*:Bạn đã đăng ký thành công!