Toán chỉnh hợp 11

Câu 1: Từ các chữ số 1,2,4.5,6,7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên ?
có 4 chữ số?
có 4 chữ số đôi một khác nhau?
chẵn gồm 4 chữ số?
chẵn gồm 4 chữ số đôi một khác nhau?

Có 1 trả lời

  1. Đây là một bài toán rất đơn giản, bạn chỉ cần đọc kỹ lại lý thuyết và những ví dụ ở lớp là có thể làm được.

Để lại nhận xét