var error_str_obj = { 'required' : 'is required', 'mismatch' : 'does not match', 'validation' : 'is not valid' }

Chú ý: Để có kinh phí duy trì website, chúng tôi có đặt một số quảng cáo, trong đó có một quảng cáo popup, mong các bạn thông cảm!

Xác suất

Chọn ngẫu nhiên hai số nguyên dương khác nhau và bé hơn 21

a) mô tả không gian mẫu

b) tính xác suất để hai số được chọn đều chia hết cho 5

Có 1 trả lời

  1. a. \Omega  = \left\{ {\left( {i;j} \right)|i = \overline {1,20} ,j = \overline {1,20} ,i \ne j} \right\}
    b. \left| \Omega  \right| = C_{20}^2
    Từ 1 đến 20 có 4 số chia hết cho 5 nên \left| {{\Omega _A}} \right| = C_4^2
    Từ đó bạn tính xác suất nhé!

Ý kiến bạn đọc

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Đăng ký nhận bài giảng và tài liệu mới qua email

Cập nhật tài liệu toán hay và mới nhất.

Họ và tên:Email*:Bạn đã đăng ký thành công!