13 thoughts on “Bài tập phương trình tiếp tuyến cơ bản và nâng cao

  1. giải được mà ko biết có đúng ko.có đáp án thì hay.;))cảm ơn ad..

  2. M?c dich k? b?ng bi?n thien ? bai 4 la d? tim di?m c?c d?i d? vi?t phuong trinh ti?p tuy?n t?i di?m do.

      1. Tiếp ruyen tạo với tịêm cận ngang 1 giác 45° thì thế nào ạ?

Để lại nhận xét

%d bloggers like this: