135 câu hỏi trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Tài liệu 135 câu hỏi trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong mặt phẳng của thầy Trần Quang Thuận gồm 17 trang với 135 câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án.

Xem trước một phần trong tài liệu

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Tải tài liệu 135 câu hỏi trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong mặt phẳng file WORD đầy đủ bằng link dưới đây:

Một số nội dung trong tài liệu

Câu 1: Cho 3 điểm di động $A\left( 1-2m;4m \right),B\left( 2m;1-m \right),C\left( 3m-1;0 \right)$ với m là tham số. Biết khi m thay đổi thì trọng tâm tam giác ABC chạy trên một đường thẳng cố định, phương trình đường thẳng đó là:

 A. $3x-3y-1=0$  B. $x-y-1=0$  C. $3x-3y+1=0$  D. $x-y+1=0$

Câu 2: Tìm trên trục tung điểm M sao cho M cách $\left( \Delta  \right):2x-y+1=0$ một đoạn bằng $2\sqrt{5}$

 A. $M\left( 0;\dfrac{-1-2\sqrt{5}}{19} \right);M\left( 0;\dfrac{-1+2\sqrt{5}}{19} \right)$  B. $M\left( 0;11 \right),M\left( 0;-9 \right)$

 C. $M\left( 11;0 \right),M\left( -9;0 \right)$  D. $M\left( \dfrac{-1-2\sqrt{5}}{19};0 \right),M\left( \dfrac{-1+2\sqrt{5}}{19};0 \right)$

Câu 3: Cho hai đường thẳng $\left( {{\Delta }_{1}} \right):2x-3y+1=0$, $\left( {{\Delta }_{2}} \right):\dfrac{x-1}{-1}=\dfrac{y+2}{3}$. Tìm trên $\left( {{\Delta }_{2}} \right)$ điểm T sao cho khoảng cách từ T đến $\left( {{\Delta }_{1}} \right)$ bằng $\sqrt{13}$

 A. $T\left( 1;-2 \right),T\left( 2;-5 \right)$  B. $T\left( \dfrac{3}{7};-\dfrac{2}{7} \right),T\left( \dfrac{29}{7};-\dfrac{80}{7} \right)$

 C. $T\left( -1;4 \right),T\left( \dfrac{15}{11};-\dfrac{34}{11} \right)$  D. $T\left( \dfrac{9}{11};-\dfrac{38}{11} \right),T\left( -\dfrac{17}{11};\dfrac{40}{11} \right)$

Câu 4: Cho đường thẳng $d:\left\{ \begin{align}  & x=-2-t \\ & y=1+3t \\\end{align} \right.,\left( t\in \mathbb{R} \right)$, điểm nào trong các điểm có tọa độ dưới đây không thuộc d:

 A. $\left( -2;1 \right)$  B. $\left( 2;-11 \right)$  C. $\left( -\dfrac{7}{3};2 \right)$  D. $\left( -1;4 \right)$

Câu 5: Đường thẳng d đi qua gốc tọa độ và nhận $\overrightarrow{a}\left( 1;-2 \right)$ làm vecto chỉ phương. Phương trình nào dưới đây không phải là phương trình của d:

 A. $\left\{ \begin{align}  & x=-t \\ & y=2t \\\end{align} \right.$  B. $\left\{ \begin{align}  & x=1+t \\ & y=-2-2t \\\end{align} \right.$  C. $2x-y=0$  D. $\dfrac{x+1009}{1}=\dfrac{y-2018}{-2}$

Câu 6: Đường thẳng đi qua $A\left( 2;-1 \right)$ và song song với $\left( \Delta  \right):x-y+2017=0$ có phương trình:

 A. $x+y-1=0$  B. $-x+y+3=0$  C. $2x-y+2017=0$  D. $x-y+3=0$

Câu 7: Tìm trên tia Oy điểm N sao cho khoảng cách từ N đến $\left( \Delta  \right):\left\{ \begin{align}  & x=1-2t \\ & y=-3 \\\end{align} \right.$ bằng 2017

 A. $N\left( 0;2020 \right)$  B. $N\left( 0;-2020 \right)$ C. $N\left( 0;2014 \right)$              D. $N\left( 0;-2014 \right)$ 

Câu 8: Cho hai điểm $A\left( 1;-4 \right),B\left( -3;4 \right)$ và đường thẳng $\left( \Delta  \right):\left\{ \begin{align}  & x=2017-t \\ & y=1-2017t \\

\end{align} \right.$. Đường thẳng đi qua trung điểm của AB và vuông góc với (Δ) có phương trình là:

 A. $x+2017y-8066=0$  B. $2017x-y+2017=0$

 C. $x+2017y+1=0$  D. $2017x-y+4038=0$

Câu 9: Trong hệ trục tọa độ (xOy), cho hai đường thẳng ${{d}_{1}}:x-3y+2017=0$${{d}_{2}}:\left\{ \begin{align}  & x=2017-t \\ & y=1+3t \\\end{align} \right.$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

 A. ${{d}_{1}}//{{d}_{2}}$  B. ${{d}_{1}}\equiv {{d}_{2}}$

 C. ${{d}_{1}}\bot {{d}_{2}}$  D. Cả 3 mệnh đề đều sai

Câu 10: Tìm m để đường thẳng ${{d}_{1}}:x-2y+1=0$ song song với đường thẳng ${{d}_{2}}:-2x+{{m}^{2}}y-m=0$

 A. $m=2$  B. $m=-2$  C. $m=\pm 2$  D. $m\ne \pm 2$

Câu 11: Trong hệ trục tọa độ (xOy), cho điểm $G\left( 2;0 \right)$ và đường thẳng $d:x-3y+1=0$. Tìm trên đường thẳng d điểm M sao cho OM là cạnh huyền của tam giác vuông OMG

 A. $M\left( 0;\dfrac{1}{3} \right)$  B. $M\left( \dfrac{5}{4};\dfrac{3}{4} \right)$  C. $M\left( \dfrac{1}{2};\dfrac{1}{2} \right)$               D. $M\left( 2;1 \right)$

Câu 12: Đường thẳng ${{d}_{1}}:\dfrac{x-2}{1}=\dfrac{y-1}{-1}$ cắt đường thẳng ${{d}_{2}}:\left\{ \begin{align}  & x=-1+2t \\ & y=-3+5t \\\end{align} \right.$ tại điểm có tọa độ:

 A. $\left( 2;1 \right)$  B. $\left( -1;-3 \right)$  C. $\left( 1;2 \right)$  D. $\left( -3;-1 \right)$

Câu 13: Đường thẳng đi qua $A\left( 1;-2 \right)$ và song song với trục hoành có phương trình:

 A. $x-1=0$  B. $x+1=0$  C. $y-2=0$  D. $y+2=0$

Câu 14: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

 A. Có hai đường thẳng đi qua gốc tọa độ và tạo với trục hoành một góc 45°

 B. Có hai đường thẳng đi qua gốc tọa độ và tạo với trục tung một góc 45°

 C. Với mỗi góc α và một điểm cho trước ta luôn tìm được hai đường thẳng đi qua điểm đó và tạo với trục hoành một góc bằng α

 D. Cosin của góc tạo bởi hai đường thẳng bất kì luôn có giá trị không âm

Câu 15: Trong hệ trục tọa độ (xOy), cho tam giác ABC với $A\left( 2;0 \right),B\left( 4;1 \right),C\left( 1;2 \right)$. Đường phân giác trong của góc A có phương trình:

 A. $x+3y-2=0$  B. $3x+y-6=0$  C. $3x-y-6=0$  D. $x-3y+2=0$

Quý thầy cô và bạn đọc muốn đóng góp tài liệu hoặc bài viết cho website TOANPT, vui lòng gửi về:

1. Fanpage: Toán phổ thông

2. Email: admin@toanpt.com

Chúng tôi trận trọng mọi đóng góp của quý thầy cô và các bạn. Xin cảm ơn!

Để lại nhận xét