64 bài tập quy tắc đếm – hoán vị, tổ hợp, chỉnh hợp lớp 11

Có 3 trả lời

  1. Phong phong says

    Có bài giải không add

  2. Lê Thị Hương says

    Sao ko có lời giải ?????

Để lại nhận xét

%d