Bài toán vận dụng cao chủ đề khảo sát hàm số file word

Gửi quý thầy cô và các em học sinh tài bài toán vận dụng cao chủ đề khảo sát hàm số. Tài liệu file word gồm 47 trang với 76 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề khảo sát hàm số ở mức độ vận dụng và vận dụng cao được rút từ đề thi thử của các trường trong cả nước. Mỗi câu hỏi đều có hướng dẫn giải đầy đủ để tham khảo.

Một số câu trong tài liệu
Câu 1: (SGD VĨNH PHÚC)Cho hàm số $y={{\left| x \right|}^{3}}-mx+5$, $m$ là tham số. Hỏi hàm số đã cho có nhiều nhất bao nhiêu điểm cực trị

A. $3$.B. $1$.C. $2$.D. $4$.

Câu 2: (SGD VĨNH PHÚC)Cho hàm số $y=\dfrac{2x+2017}{\left| x \right|+1}\text{ }(1)$. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

A. Đồ thị hàm số (1) không có tiệm cận ngang và có đúng một tiệm cận đứng là đường thẳng $x=-1.$B. Đồ thị hàm số (1) có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng $y=-2,y=2$ và không có tiệm cận đứng.C. Đồ thị hàm số (1) có đúng một tiệm cận ngang là đường thẳng $y=2$ và không có tiệm cận đứng.D. Đồ thị hàm số (1) không có tiệm cận ngang và có đúng hai tiệm cận đứng là các đường thẳng $x=-1,x=1.$

Câu 3: (NGUYỄN KHUYẾN TPHCM) Phương trình ${{x}^{3}}+x\left( x+1 \right)=m{{\left( {{x}^{2}}+1 \right)}^{2}}$ có nghiệm thực khi và chỉ khi:

A.$-6\le m\le -\dfrac{3}{2}$.B.$-1\le m\le 3$.C.$m\ge 3$.D.$-\dfrac{1}{4}\le m\le \dfrac{3}{4}$.

Câu 4: (NGUYỄN KHUYẾN TPHCM) Cho hàm số $f\left( x \right)=\dfrac{{{9}^{x}}}{3+{{9}^{x}}},\,\,x\in R$. Nếu $a+b=3$ thì $f\left( a \right)+f\left( b-2 \right)$ có giá trị bằng

A.$1$.B.$2$.C.$\dfrac{1}{4}$D.$\dfrac{3}{4}$.

Câu 5: (T.T DIỆU HIỀN) Với giá trị nào của $m$ thì hai điểm cực đại và cực tiểu của đồ thị hàm số $y={{x}^{3}}+3{{x}^{2}}+mx+m-2$ nằm về hai phía so với trục hoành?

A. $m>3$.B. $-1<m<\sqrt{2}$.C. $m<3$.D. $2<m<3$.

Câu 6: (TRẦN HƯNG ĐẠO – NB) Tìm tất cả các giá trị của $m$ để đường thẳng đi qua điểm cực đại, cực tiểu của đồ thị hàm số $y={{x}^{3}}-3mx+2$ cắt đường tròn tâm $I\left( 1;1 \right),$ bán kính bằng $1$ tại $2$ điểm phân biệt $A,B$ sao cho diện tích tam giác $IAB$ đạt giá trị lớn nhất.

A. $m=\dfrac{2\pm \sqrt{3}}{2}$.B. $m=\dfrac{1\pm \sqrt{3}}{2}$.C. $m=\dfrac{2\pm \sqrt{5}}{2}$.D. $m=\dfrac{2\pm \sqrt{3}}{3}$.

Câu 7: (TRẦN HƯNG ĐẠO – NB) Tìm tất cả các giá trị thực của để đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại hai điểm phân biệt sao cho .

A. .B. .C. .D. .

Câu 8: (LẠNG GIANG SỐ 1) Cho $x$, $y$ là các số dương thỏa mãn $xy\le 4y-1$.Giá trị nhỏ nhất của $P=\dfrac{6\left( 2x+y \right)}{x}+\ln \dfrac{x+2y}{y}$là $a+\ln b$. Giá trị của tích $ab$ là

A. $45$.B. $81$.C. $108$.D. $115$.

Câu 9: (LÝ TỰ TRỌNG – TPHCM) Cho hàm số $y=\dfrac{a{{x}^{2}}+x-1}{4{{x}^{2}}+bx+9}$ có đồ thị $\left( C \right)$ ($a,b$ là các hằng số dương, $ab=4$ ). Biết rằng $\left( C \right)$ có tiệm cận ngang $y=c$ và có đúng 1 tiệm cận đứng. Tính tổng $T=3a+b-24c$

A. $T=1.$B. $T=4.$C. $T=7.$D. $T=11.$

Xem tài liệu rút gọn

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Tải về tài liệu bài toán vận dụng cao chủ đề khảo sát hàm số file word bằng link dưới đây:

Quý thầy cô và bạn đọc muốn đóng góp tài liệu hoặc bài viết cho website TOANPT, vui lòng gửi về:

1. Fanpage: Toán phổ thông

2. Email: admin@toanpt.com

Chúng tôi trận trọng mọi đóng góp của quý thầy cô và các bạn. Xin cảm ơn!

Để lại nhận xét