Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 Toán 12 năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Quảng Nam

Một số câu trong đề:
Câu 7: Cho $b$ là số thực dương tùy ý. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. ${{\log }_{3}}(3b)=1+{{\log }_{3}}b.$             B. ${{\log }_{3}}(3b)=3{{\log }_{3}}b.$           C. ${{\log }_{3}}(3b)=3+{{\log }_{3}}b.$           D. ${{\log }_{3}}(3b)={{\log }_{3}}b.$
Câu 8: Tìm tất cả các giá trị thực của $a$, biết ${{\log }_{a}}2>{{\log }_{a}}3.$
A. $1<a<2.$           B. $2<a<3.$           C. $a>3.$           D. $0<a<1.$
Câu 9: Tập xác định của hàm số $y={{\log }_{7}}(x-3)$ là
A. $\mathbb{R}\backslash \left\{ 3 \right\}.$           B. $\left[ 3;+\infty \right).$           C. $\mathbb{R}.$           D. $\left( 3;+\infty \right).$
Câu 10: Đạo hàm của hàm số $y={{5}^{x}}$ là
A. ${y}’={{5}^{x}}\ln x.$           B. ${y}’={{5}^{x}}.$           C. ${y}’={{5}^{x}}\ln 5.$           D. ${y}’=x{{5}^{x-1}}.$
Câu 11: Hình hộp có bao nhiêu cạnh?
A. 12.           B. 8.           C. 6.           D. 4.
Câu 12: Cho khối lăng trụ $ABC.{A}'{B}'{C}’$. Gọi $M$ là trung điểm của cạnh $AB.$ Mặt phẳng nào sau đây chia khối lăng trụ $ABC.{A}'{B}'{C}’$ thành hai khối lăng trụ?
A. $\left( M{C}’A \right).$           B. $\left( M{A}’C \right).$           C. $\left( M{B}’C \right).$           D. $\left( M{C}’C \right).$
Câu 13: Tính thể tích $V$ của khối chóp có diện tích đáy bằng $4\,\,c{{m}^{2}}$ và chiều cao bằng $6\,\,cm.$
A. $V=8\,\,c{{m}^{2}}.$           B. $V=24\,\,c{{m}^{2}}.$           C. $V=8\,\,c{{m}^{3}}.$           D. $V=24\,\,c{{m}^{3}}.$
Câu 14: Thể tích của khối nón có bán kính đáy $r$ và chiều cao $h$ được tính theo công thức
A. $V=\pi r{{h}^{2}}.$           B. $V=\dfrac{1}{3}\pi r{{h}^{2}}.$           C. $V=\pi {{r}^{2}}h.$           D. $V=\dfrac{1}{3}\pi {{r}^{2}}h.$
Câu 15: Tính diện tích xung quanh ${{S}_{xq}}$ của hình trụ có bán kính đáy bằng 3 và chiều cao bằng 6.
A. ${{S}_{xq}}=9\pi .$           B. ${{S}_{xq}}=18\pi .$           C. ${{S}_{xq}}=36\pi .$           D. ${{S}_{xq}}=54\pi .$
Câu 16: Tính thể tích $V$ của khối cầu có bán kính bằng 4.
A. $V=\dfrac{256\pi }{3}\cdot $           B. $V=256\pi .$           C. $V=\dfrac{64\pi }{3}\cdot $           D. $V=64\pi .$
Câu 17: Giá trị cực đại của hàm số $y=-{{x}^{3}}+3x$ bằng
A. $1.$           B. $-1.$           C. $2.$           D. $-2.$
Câu 18: Giá trị lớn nhất của hàm số $y={{x}^{4}}+{{x}^{2}}-1$ trên đoạn $\left[ -1;2 \right]$ bằng
A. $19.$           B. $1.$           C. $-1.$           D. $20.$
Câu 19: Số giao điểm của đồ thị hàm số $y={{x}^{3}}-8x$ và trục hoành là
A. $1.$           B. $3.$           C. $2.$           D. $0.$

Xem online

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Tải tài liệu Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 Toán 12 năm 2020 – 2021 sở GD&ĐT Quảng Nam file WORD bằng link dưới đây:

Quý thầy cô và bạn đọc muốn đóng góp tài liệu hoặc bài viết cho website TOANPT, vui lòng gửi về:

1. Fanpage: Toán phổ thông

2. Email: admin@toanpt.com

Chúng tôi trận trọng mọi đóng góp của quý thầy cô và các bạn. Xin cảm ơn!

Để lại nhận xét