Một số câu trong tài liệu:

Câu 1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA$\bot $(ABCD) và $SB=a\sqrt{3}$. Thể tích khối chóp S.ABCD là:
A. $\frac{{{a}^{3}}\sqrt{2}}{6}$        B. $\frac{{{a}^{3}}\sqrt{2}}{3}$     C. $\frac{{{a}^{3}}\sqrt{2}}{2}$     D. ${{a}^{3}}\sqrt{2}$
Câu 2: Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số $m$ để hàm số $y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}-9x-m$ cắt trục $Ox$ tại ba điểm phân biệt?
A. $4$     B. $31$     C. $5$     D. $30$
Câu 3: Khối chóp S.ABC có SA vuông góc với đáy, tam giác ABC vuông tại B, $SB=2a,$$BC=a$ và thể tích khối chóp là $y={f}’\left( x \right)$. Khoảng cách từ A đến (SBC) là
A. $3a$     B. $6a$     C. $\frac{3a}{2}$     D. $\frac{a\sqrt{3}}{4}$
Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành, M và N lần lượt là trung điểm của SA và SB. Tính $\frac{{{V}_{S.CDMN}}}{{{V}_{S.CDAB}}}$
A. $\frac{5}{8}$     B. $\frac{1}{4}$     C. $\frac{3}{8}$     D. $\frac{1}{2}$
Câu 5: Giá trị lớn nhất của hàm số $3$ trên đoạn $2\sqrt{5}$ bằng
A. $-17$.     B. 20.     C. $19$.     D. 3.
Câu 6: Cho hàm số $y=\frac{x-2016}{x-1}\,\,(C)$. Giao điểm của (C) với trục Oy là
A. M(-2016,0)     B. M(0,-2016)     C. M(0,2016)     D. M(2016,0)
Câu 7: Cho hình chóp $S.ABC$ có \[SA\] vuông góc với mặt phẳng \[\left( ABC \right)\], $SA=a$, tam giác $-1\le m\le 0$ vuông tại $-1<m<0$ và $AB=\sqrt{2}a,BC=a$. Góc giữa đường thẳng \[SC\] và mặt phẳng $\left( ABC \right)$ bằng
A. $60{}^\circ $.     B. $45{}^\circ $.     C. $y=\frac{2x-1}{1-x}\,\,\,(C)$.     D. $d:y=x+m$.
Câu 8: Tìm m để hàm số $y=\frac{{{x}^{3}}}{3}-(m-2){{x}^{2}}+(4m-8)x+m+1$ có hai cực trị $x_1$, $x_2$ thỏa ${{x}_{1}}<-2<{{x}_{2}}.$
A. $\frac{3}{2}<m<2$     B. $m < 2$$\vee $ $m > 6$     C. $m<\frac{3}{2}$     D. $2 < m < 6$
Câu 9: Mỗi đỉnh của bát diện đều là đỉnh chung của bao nhiêu cạnh?
A. 3     B. 8     C. 5     D. 4
Câu 10: Thể tích khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng a là:
A. $\frac{\sqrt{3}{{a}^{3}}}{2}$     B. $\frac{\sqrt{3}{{a}^{3}}}{4}$     C. $\frac{{{a}^{3}}}{3}$     D. $\frac{\sqrt{2}{{a}^{3}}}{6}$

Xem online

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Tải tài liệu Đề ôn tập giữa HK1 môn toán khối 12 – đề 2 file WORD bằng link dưới đây:

Để lại nhận xét

%d bloggers like this: