Chú ý: Để có kinh phí duy trì website, chúng tôi có đặt một số quảng cáo, trong đó có một quảng cáo popup, mong các bạn thông cảm!

Kiểm tra 15 phút hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp lớp 11

Câu 1. Số cách chọn 5 nam và 4 nữ từ một nhóm gồm 7 nam và 8 nữ
A. 4233600
B. 1960
C. 6544800
D. 1470
Câu 2. Số cách xếp 2 bạn nam và 3 bạn nữ thành một hàng dọc là:
A. 12
B. 24
C. 120
D. 6
Câu 3. Số cách dán 4 tem thư khác nhau vào 6 bì thư khác nhau (mỗi bì thư chỉ dán một tem).
A. 15
B. 360
C. 10
D. 24
Câu 4. Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau và chia hết cho 2 có thể lập được từ các chữ số 1; 3; 5; 6; 8.
A. 24
B. 18
C. 60
D. 8
Câu 5. Có bao nhiêu cách chọn 4 học sinh trong 10 học sinh đi trực nhật.
A. $A_{10}^4$
B. $A_{10}^4.4!$
C. $C_{10}^4.4!$
D. $C_{10}^4$
Câu 6. Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 4 chữ số được lập từ các chữ số 1; 2; 3; 5; 6; 9.
A. 256
B. 1296
C. 864
D. 240
Câu 7. Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số 0; 1; 2; 3; 6; 7; 8; 9.
A. 1470
B. 840
C. 32
D. 1680
Câu 8. Số cách chọn 3 cặp khiêu vũ nam nữ từ 4 nam và 7 nữ là:
A. $C_4^3.C_7^3$
B. $C_4^3.A_7^3$
C. $3!A_4^3.A_7^3$
D. $3!C_4^3.A_7^3$
Câu 9. Trong mặt phẳng cho 6 điểm phân biệt sao cho không có ba điểm nào thẳng hàng, hỏi có thể lập được bao nhiêu tam giác mà các đỉnh của nó thuộc các đỉnh đã cho.
A. 20
B. 120
C. 18
D. 216
Câu 10. Có bao nhiêu cách xếp 3 quyển sách toán khác nhau, 4 quyển sách lý khác nhau, 2 quyển sách văn khác nhau lên một kệ dài sao cho các sách cùng môn kề nhau.
A. 1728
B. 288
C. 504
D. 9!

Ý kiến bạn đọc

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Đăng ký nhận bài giảng và tài liệu mới qua email

Cập nhật tài liệu toán hay và mới nhất.

Họ và tên:Email*:Bạn đã đăng ký thành công!